Elenco dei Parroci succedutisi a S. Eligio- Monsignore Reverendissimo don Rino Cunial † (1968 - 2007)
- Molto Reverendo don Joseph Alexander de León (2007 - 2020)
  - Reverendo don Duilio Colantoni (Vicario parrocchiale)
  - Reverendo don Juan José Arcila Arteaga (Vicario parrocchiale)

- Molto Reverendo Padre Dario Frattini (2020 - ad multos annos feliciter)